×

نردبان مفصلی 4 متر 4 تیکه
3400000 تومان
نردبان مفصلی 5 متر 4 تیکه
4100000 تومان
نردبان مفصلی6 متر 4 تیکه
4800000 تومان
نردبان مفصلی 8 متر 4 تیکه
6300000 تومان
نردبان مفصلی9.60 متر 4 تیکه
7100000 تومان
نردبان مخابراتی 3 متری 2 تیکه
1800000 تومان
نردبان مخابراتی سیلور 4متر 2 تیکه
2550000 تومان
نردبان مخابراتی سیلور 5 متر 2 تیکه
3200000 تومان
نردبان مخابراتی سیلور 6 متر 2 تیکه
3800000 تومان
نردبان مخابراتی 6 متری 3 تیکه
3900000 تومان
نردبان مخابراتی 9 متری 3 تیکه
5400000 تومان
نردبان مخابراتی پرشین 4 متر 2 تیکه
2900000 تومان
نردبان مخابراتی پرشین 5 متر 2 تیکه
3800000 تومان
نردبان مخابراتی پرشین 6 متری 2 تیکه
4600000 تومان
نردبان مخابراتی 3 متری 2 تیکه آهنی
1320000 تومان
نردبان مخابراتی 4 متری 2 تیکه آهنی
1680000 تومان
نردبان مخابراتی 5 متری 2 تیکه آهنی
2400000 تومان
نردبان مخابراتی 6 متری 2 تیکه آهنی
2800000 تومان
نردبان خانگی 3 پله رویال
590000 تومان
نردبان خانگی 4 پله رویال
790000 تومان
نردبان خانگی 5 پله رویال
1010000 تومان
نردبان خانگی 6 پله رویال
1080000 تومان
پالت ابزار ایران پلاستون کد 101 قرمز
10000 تومان
پالت ابزار ایران پلاستون کد 101 آبی
10000 تومان
پالت ابزار ایران پلاستون کد 102 قرمز
12500 تومان
پالت ابزار ایران پلاستون کد 102 آبی
12500 تومان
پالت ابزار ایران پلاستون کد 103 قرمز
19000 تومان
پالت ابزار ایران پلاستون کد 103 آبی
19000 تومان
پالت ابزار ایران پلاستون کد 104 قرمز
24500 تومان
پالت ابزار ایران پلاستون کد 104 آبی
24500 تومان
پالت ابزار ایران پلاستون کد 106 قرمز
40000 تومان
پالت ابزار کد ایران پلاستون 106 آبی
40000 تومان
پالت ابزار ایران پلاستون کد 108 قرمز
62500 تومان
پالت ابزار ایران پلاستون کد 108 آبی
62500 تومان
پالت ابزار ایران پلاستون کد 200 آبی
12500 تومان
پالت ابزار ایران پلاستون کد 200 قرمز
12500 تومان
پالت ابزار ایران پلاستون کد 201 آبی
23000 تومان
پالت ابزار ایران پلاستون کد 201 قرمز
23000 تومان
پالت ابزار ایران پلاستون کد 202 قرمز
27000 تومان
پالت ابزار ایران پلاستون کد 202 آبی
27000 تومان
پالت ابزار ایران پلاستون کد 203 قرمز
30000 تومان
پالت ابزار ایران پلاستون کد 203 آبی
30000 تومان
پالت ابزار ایران پلاستون کد 204 قرمز
39000 تومان
پالت ابزار ایران پلاستون کد 204 آبی
39000 تومان
پالت ابزار ایران پلاستون کد 205 قرمز
44000 تومان
پالت ابزار ایران پلاستون کد 205 آبی
44000 تومان
پالت ابزار ایران پلاستون کد 206 قرمز
49500 تومان
پالت ابزار ایران پلاستون کد 206 آبی
49500 تومان
پالت ابزار ایران پلاستون کد207 قرمز
72500 تومان
پالت ابزار ایران پلاستون کد 207 آبی
72500 تومان
استند چیپس و پفک ایستاده مشکی چرخدار
1760000 تومان
استند چیپس و پفک ایستاده سفید چرخدار
1760000 تومان
استند زاویه دار 35*70 5 طبقه مشکی
1900000 تومان
استند زاویه دار 35*50 5 طبقه مشکی
1500000 تومان
استند چیپس و پفک ایستاده مشکی
1320000 تومان
استند چیپس و پفک ایستاده سفید
1320000 تومان
قفسه استند 40*60 5طبقه
1150000 تومان
قفسه استند 40*80 5طبقه
1250000 تومان
قفسه استند میوه 11 سبده
5100000 تومان
سبد میوه 60*40
150000 تومان
قفسه استند میوه 8 سبده
4200000 تومان
قفسه استند میوه 5 سبده
3000000 تومان
جک پالت 3000کیلوگرمی
15000000 تومان
استند سیگار دوکشو
6600000 تومان
استند سیگار رومیزی
4200000 تومان
قفسه گاری حمل بار تک چرخ
1820000 تومان
قفسه کامل 30*95 در 3 طبقه
852000 تومان
قفسه کامل 40*95 در 3 طبقه
951000 تومان
قفسه کامل 50*95 در 3 طبقه
1084000 تومان
قفسه کامل 60*95 در 3 طبقه
1425000 تومان
قفسه کامل 30*95 در 4 طبقه
1006000 تومان
قفسه کامل 40*95 در 4 طبقه
1135000 تومان
قفسه کامل 50*95 در 4 طبقه
1314000 تومان
قفسه کامل 60*95 در 4 طبقه
1579000 تومان
قفسه کامل 30*95 در 5 طبقه
1155000 تومان
قفسه کامل 40*95 در 5 طبقه
1320000 تومان
قفسه کامل 50*95 در 5 طبقه
1540000 تومان
قفسه کامل 60*95 در 5 طبقه
1826000 تومان
پایه دیواری فروشگاهی | 2m قرمز
120000 تومان
پایه دیواری فروشگاهی | 3 M قرمز
240000 تومان
پایه دیواری فروشگاهی| 2.5M قرمز
150000 تومان
پایه قفسه خودایستا | 194 CM قرمز
397500 تومان
پایه دیواری فروشگاهی | 1.5 Mقرمز
90000 تومان
قفسه هایپری 30*97 سفید(بدون پل مقاومتی)
210000 تومان
قفسه هایپری 30*97 سفید (با پل مقاومتی)
228000 تومان
نردبان تلسکوپی یکطرفه 2m
3850000 تومان
نردبان تلسکوپی یکطرفه 2.60cm
4950000 تومان
نردبان تلسکوپی یکطرفه 3.20m
5600000 تومان
نردبان تلسکوپی دو طرفه 3.20m
7700000 تومان
نردبان تلسکوپی دوطرفه 3.80m
8200000 تومان
پالت ابزار ایران پلاستون کد 200 آبی
12500 تومان
پالت ابزار ایران پلاستون کد 101 آبی
10000 تومان
پالت ابزار ایران پلاستون کد 102 قرمز
12500 تومان
پالت ابزار ایران پلاستون کد 102 آبی
12500 تومان
پالت ابزار ایران پلاستون کد 108 قرمز
62500 تومان
پالت ابزار ایران پلاستون کد 205 قرمز
44000 تومان
پالت ابزار ایران پلاستون کد 108 آبی
62500 تومان
پالت ابزار ایران پلاستون کد 205 آبی
44000 تومان
پالت ابزار ایران پلاستون کد 206 قرمز
49500 تومان
پالت ابزار ایران پلاستون کد 206 آبی
49500 تومان
پالت ابزار ایران پلاستون کد207 قرمز
72500 تومان
پالت ابزار ایران پلاستون کد 207 آبی
72500 تومان
استند چیپس و پفک ایستاده مشکی چرخدار
1760000 تومان
استند چیپس و پفک ایستاده سفید چرخدار
1760000 تومان
استند چیپس و پفک ایستاده مشکی
1320000 تومان
قفسه استند میوه 8 سبده
4200000 تومان
استند چیپس و پفک ایستاده سفید
1320000 تومان
قفسه استند گرد کیکی
4900000 تومان
قفسه کامل 30*95 در 5 طبقه
1155000 تومان
قفسه کامل 30*95 در 4 طبقه
1006000 تومان
قفسه کامل 30*95 در 3 طبقه
852000 تومان
قفسه کامل 40*95 در 5 طبقه
1320000 تومان
قفسه کامل 40*95 در 4 طبقه
1135000 تومان
قفسه کامل 40*95 در 3 طبقه
951000 تومان
قفسه کامل 50*95 در 5 طبقه
1540000 تومان
قفسه کامل 50*95 در 4 طبقه
1314000 تومان
قفسه کامل 50*95 در 3 طبقه
1084000 تومان
قفسه کامل 60*95 در 5 طبقه
1826000 تومان
قفسه کامل 60*95 در 4 طبقه
1579000 تومان
قفسه کامل 60*95 در 3 طبقه
1425000 تومان
قفسه گاری حمل بار تک چرخ
1820000 تومان
قفسه گاری حمل بار سه چرخ
2200000 تومان
چرخ فروشگاهی 60لیتری
1400000 تومان
چرخ فروشگاهی 80 لیتری
1700000 تومان
چرخ فروشگاهی 120 لیتری
1900000 تومان
پالت زیر باری 100*120
450000 تومان
ارائه انواع قفسه بندی هایپری طرح ترک و قفسه راک صنعتی و...
قفسه بندی بابایی با ارائه انواع قفسه در زمینه های متفاوت مانند قفسه انباری و قفسه فروشگاهی و راک صنعتی در دو سبک نو و استوک با کادری مجرب اماده خدمت رسانی به شما مشتریان عزیز میباشد
آقای بابائی
موسس

پرفروش ترین محصولات

استند چیپس و پفک ایستاده مشکی چرخدار
1760000 تومان
ست قفسه دیواری5 طبقه عمق40
1430000 تومان
ست قفسه دیواری 5 طبقه عمق 30
1310000 تومان
ست قفسه دیواری 4 طبقه عمق 40
1095000 تومان
ست قفسه دیواری 4 طبقه عمق 30
1060000 تومان
ست قفسه دیواری 3 طبقه عمق 40
825000 تومان
ست قفسه دیواری 3 طبقه عمق 30
730000 تومان
قفسه استند فروشگاهی دقت پلاست عمق 60
2300000 تومان
قفسه استند فروشگاهی دقت پلاست عمق 40
2100000 تومان
قفسه فروشگاهی دقت پلاست عمق 30
1900000 تومان
استند سیگار مدل عقاب
4700000 تومان
استند سیگار تک کشو
6600000 تومان
استند سیگار دوکشو
6600000 تومان
استند سیگار رومیزی
4200000 تومان
استند قفسه ابشاری 6 طبقه
1300000 تومان
استند قفسه ابشاری5 طبقه
1400000 تومان
جدیدترین مقالات
تمامی مطالب این وبسایت متعلق به shelf3000 می باشد .

سبد خرید