×

نردبان مفصلی 4 متر 4 تیکه
3990000 تومان
نردبان مفصلی 5 متر 4 تیکه
4750000 تومان
نردبان مفصلی6 متر 4 تیکه
5500000 تومان
نردبان مفصلی 8 متر 4 تیکه
7150000 تومان
نردبان مفصلی9.60 متر 4 تیکه
8180000 تومان
نردبان مخابراتی 3 متری 2 تیکه
1980000 تومان
نردبان مخابراتی سیلور 4متر 2 تیکه
2750000 تومان
نردبان مخابراتی سیلور 5 متر 2 تیکه
3420000 تومان
نردبان مخابراتی سیلور 6 متر 2 تیکه
5520000 تومان
نردبان مخابراتی 6 متری 3 تیکه
4120000 تومان
نردبان مخابراتی 9 متری 3 تیکه
6193000 تومان
نردبان مخابراتی پرشین 4 متر 2 تیکه
3376000 تومان
نردبان مخابراتی پرشین 5 متر 2 تیکه
4425000 تومان
نردبان مخابراتی پرشین 6 متری 2 تیکه
5959000 تومان
نردبان مخابراتی 3 متری 2 تیکه آهنی
1570000 تومان
نردبان مخابراتی 4 متری 2 تیکه آهنی
2000000 تومان
نردبان مخابراتی 5 متری 2 تیکه آهنی
2600000 تومان
نردبان مخابراتی 6 متری 2 تیکه آهنی
2900000 تومان
نردبان خانگی 3 پله رویال
600000 تومان
نردبان خانگی 4 پله رویال
800000 تومان
نردبان خانگی 5 پله رویال
1010000 تومان
نردبان خانگی 6 پله رویال
1200000 تومان
پالت ابزار ایران پلاستون کد 101 قرمز
10000 تومان
پالت ابزار ایران پلاستون کد 101 آبی
9500 تومان
پالت ابزار ایران پلاستون کد 102 قرمز
12500 تومان
پالت ابزار ایران پلاستون کد 102 آبی
13000 تومان
پالت ابزار ایران پلاستون کد 103 قرمز
20000 تومان
پالت ابزار ایران پلاستون کد 103 آبی
20000 تومان
پالت ابزار ایران پلاستون کد 104 قرمز
25000 تومان
پالت ابزار ایران پلاستون کد 104 آبی
25000 تومان
پالت ابزار ایران پلاستون کد 106 قرمز
43000 تومان
پالت ابزار کد ایران پلاستون 106 آبی
43000 تومان
پالت ابزار ایران پلاستون کد 108 قرمز
70000 تومان
پالت ابزار ایران پلاستون کد 108 آبی
70000 تومان
پالت ابزار ایران پلاستون کد 200 آبی
13000 تومان
پالت ابزار ایران پلاستون کد 200 قرمز
13000 تومان
پالت ابزار ایران پلاستون کد 201 آبی
20000 تومان
پالت ابزار ایران پلاستون کد 201 قرمز
20000 تومان
پالت ابزار ایران پلاستون کد 202 قرمز
28000 تومان
پالت ابزار ایران پلاستون کد 202 آبی
28000 تومان
پالت ابزار ایران پلاستون کد 203 قرمز
31000 تومان
پالت ابزار ایران پلاستون کد 203 آبی
31000 تومان
پالت ابزار ایران پلاستون کد 204 قرمز
40000 تومان
پالت ابزار ایران پلاستون کد 204 آبی
40000 تومان
پالت ابزار ایران پلاستون کد 205 قرمز
48000 تومان
پالت ابزار ایران پلاستون کد 205 آبی
48000 تومان
پالت ابزار ایران پلاستون کد 206 قرمز
55000 تومان
پالت ابزار ایران پلاستون کد 206 آبی
55000 تومان
پالت ابزار ایران پلاستون کد207 قرمز
77000 تومان
پالت ابزار ایران پلاستون کد 207 آبی
77000 تومان
استند چیپس و پفک مشکی چرخدار
1800000 تومان
استند چیپس و پفک سفید چرخدار
1800000 تومان
استند زاویه دار 35*70 5 طبقه مشکی
1450000 تومان
استند زاویه دار 35*50 5 طبقه مشکی
1350000 تومان
استند چیپس و پفک ایستاده مشکی
1320000 تومان
استند چیپس و پفک ایستاده سفید
1320000 تومان
قفسه استند 40*60 5طبقه
1200000 تومان
قفسه استند 40*80 5طبقه
1350000 تومان
قفسه استند میوه 11 سبده
6000000 تومان
سبد میوه 60*40
250000 تومان
قفسه استند میوه 8 سبده
4900000 تومان
قفسه استند میوه 5 سبده
3000000 تومان
جک پالت 3000کیلوگرمی
16000000 تومان
استند سیگار دوکشو
6600000 تومان
استند سیگار رومیزی
4200000 تومان
قفسه گاری حمل بار تک چرخ
1900000 تومان
قفسه کامل 30*95 در 3 طبقه
950000 تومان
قفسه کامل 40*95 در 3 طبقه
1050000 تومان
قفسه کامل 50*95 در 3 طبقه
1240000 تومان
قفسه کامل 60*95 در 3 طبقه
1386000 تومان
قفسه کامل 30*95 در 4 طبقه
1100000 تومان
قفسه کامل 40*95 در 4 طبقه
1135000 تومان
قفسه کامل 50*95 در 4 طبقه
1314000 تومان
قفسه کامل 60*95 در 4 طبقه
1850000 تومان
قفسه کامل 30*95 در 5 طبقه
1260000 تومان
قفسه کامل 40*95 در 5 طبقه
1360000 تومان
قفسه کامل 50*95 در 5 طبقه
1660000 تومان
قفسه کامل 60*95 در 5 طبقه
1866000 تومان
پایه دیواری فروشگاهی | 2m قرمز
140000 تومان
پایه دیواری فروشگاهی | 3 M قرمز
280000 تومان
پایه دیواری فروشگاهی| 2.5M قرمز
175000 تومان
پایه قفسه خودایستا | 194 CM قرمز
740000 تومان
پایه دیواری فروشگاهی | 1.5 Mقرمز
105000 تومان
قفسه هایپری 30*97 سفید(بدون پل مقاومتی)
248000 تومان
قفسه هایپری 30*97 سفید (با پل مقاومتی)
357000 تومان
نردبان تلسکوپی یکطرفه 2m
4450000 تومان
نردبان تلسکوپی یکطرفه 2.60cm
5500000 تومان
نردبان تلسکوپی یکطرفه 3.20m
7000000 تومان
نردبان تلسکوپی دو طرفه 3.20m
6800000 تومان
نردبان تلسکوپی دوطرفه 3.80m
7500000 تومان
پالت ابزار ایران پلاستون کد 200 آبی
13000 تومان
پالت ابزار ایران پلاستون کد 101 آبی
9500 تومان
پالت ابزار ایران پلاستون کد 102 قرمز
12500 تومان
پالت ابزار ایران پلاستون کد 102 آبی
13000 تومان
پالت ابزار ایران پلاستون کد 108 قرمز
70000 تومان
پالت ابزار ایران پلاستون کد 205 قرمز
48000 تومان
پالت ابزار ایران پلاستون کد 108 آبی
70000 تومان
پالت ابزار ایران پلاستون کد 205 آبی
48000 تومان
پالت ابزار ایران پلاستون کد 206 قرمز
55000 تومان
پالت ابزار ایران پلاستون کد 206 آبی
55000 تومان
پالت ابزار ایران پلاستون کد207 قرمز
77000 تومان
پالت ابزار ایران پلاستون کد 207 آبی
77000 تومان
استند چیپس و پفک مشکی چرخدار
1800000 تومان
استند چیپس و پفک سفید چرخدار
1800000 تومان
استند چیپس و پفک ایستاده مشکی
1320000 تومان
قفسه استند میوه 8 سبده
4900000 تومان
استند چیپس و پفک ایستاده سفید
1320000 تومان
قفسه استند گرد کیکی
5200000 تومان
قفسه کامل 30*95 در 5 طبقه
1260000 تومان
قفسه کامل 30*95 در 4 طبقه
1100000 تومان
قفسه کامل 30*95 در 3 طبقه
950000 تومان
قفسه کامل 40*95 در 5 طبقه
1360000 تومان
قفسه کامل 40*95 در 4 طبقه
1135000 تومان
قفسه کامل 40*95 در 3 طبقه
1050000 تومان
قفسه کامل 50*95 در 5 طبقه
1660000 تومان
قفسه کامل 50*95 در 4 طبقه
1314000 تومان
قفسه کامل 50*95 در 3 طبقه
1240000 تومان
قفسه کامل 60*95 در 5 طبقه
1866000 تومان
قفسه کامل 60*95 در 4 طبقه
1850000 تومان
قفسه کامل 60*95 در 3 طبقه
1386000 تومان
قفسه گاری حمل بار تک چرخ
1900000 تومان
قفسه گاری حمل بار سه چرخ
2400000 تومان
چرخ فروشگاهی 60لیتری
1500000 تومان
چرخ فروشگاهی 80 لیتری
1900000 تومان
چرخ فروشگاهی 120 لیتری
2100000 تومان
پالت زیر باری 100*120
450000 تومان
ارائه انواع قفسه بندی هایپری طرح ترک و قفسه راک صنعتی و...
قفسه بندی بابایی با ارائه انواع قفسه در زمینه های متفاوت مانند قفسه انباری و قفسه فروشگاهی و راک صنعتی در دو سبک نو و استوک با کادری مجرب اماده خدمت رسانی به شما مشتریان عزیز میباشد
آقای بابائی
موسس

پرفروش ترین محصولات

استند چیپس و پفک مشکی چرخدار
1800000 تومان
استند چیپس و پفک سفید چرخدار
1800000 تومان
ست قفسه دیواری5 طبقه عمق40
1470000 تومان
ست قفسه دیواری 5 طبقه عمق 30
1180000 تومان
ست قفسه دیواری 4 طبقه عمق 40
1230000 تومان
ست قفسه دیواری 4 طبقه عمق 30
1060000 تومان
ست قفسه دیواری 3 طبقه عمق 40 طول 80
990000 تومان
ست قفسه دیواری 3 طبقه عمق 30
815000 تومان
قفسه استند فروشگاهی دقت پلاست عمق 60
2300000 تومان
قفسه استند فروشگاهی دقت پلاست عمق 40
2100000 تومان
قفسه فروشگاهی دقت پلاست عمق 30
1900000 تومان
استند سیگار مدل عقاب
4700000 تومان
استند سیگار مدل رویال
8800000 تومان
استند سیگار تک کشو
6600000 تومان
استند سیگار دوکشو
6600000 تومان
استند سیگار رومیزی
4200000 تومان
جدیدترین مقالات
تمامی مطالب این وبسایت متعلق به shelf3000 می باشد .

سبد خرید