×

موضوع جستجو: استند متفاوت - ۴ مورد پیدا شد

۱ . استند زاویه دار 35*50 5 طبقه مشکی : ارتفاع 180سانتی متر تعداد طبقات  5 عدد ابعاد سبد  35*50 توضیحات دارای جای تبلیغات و دارای چرخ  
۲ . میز چک اوت 2.5 متری دورآهن (راستگرد) : طول  2/5 سایزانبار 50 جهت حوضچه  راست   
۳ . میز چک اوت موتوردار 2.10 متری دور آلومنیوم (چپگرد ) : طول 2/10 سایزانبار 90 جهت حوضچه  چپ  
۴ . میز چک اوت موتوردار 2.10 متری دور آلومنیوم (راستگرد) : طول  2/10 سایزانبار 90 جهت حوضچه  راست   
تمامی مطالب این وبسایت متعلق به shelf3000 می باشد .

سبد خرید