×

موضوع جستجو: صفحه پشت - ۱۷ مورد پیدا شد

۱ . تفاوت قفسه راک سنگین ونیمه سنگین : تفاوت  قفسه راک نیمه سنگین و راک سنگین: قفسه بندی راک نیمه سنگین مانند راک سنگین  است با این تفاوت که تحمل بار کمتری نسبت به آن دارد این
۲ . پایه دیواری چند منظوره 1 متر قرمز : ارتفاع  1 متر رنگ قرمز سبک  دیواری   
۳ . صفحه پشت چند منظوره 90 :
۴ . صفحه پشت چند منظوره 70 :
۵ . پایه قفسه خودایستا | 194 CM قرمز : استفاده از صفحه پشت نمای پشتی قفسه ها را بسته که می‌توان از آن به عنوان یک دیوار هم استفاده کرد. رنگ این پایه ها قرمز است و در ابعاد
۶ . پایه قفسه دوطرفه | 194 CM قرمز : وسط آن صفحه پشت و دوطرف آن زاویه ها و طبقه ها قرار می‌گیرند. تفاوت قفسه خودایستا دوطرفه و یکطرفه از این مدل قفسه فلزی در وسط سالن ها استفاده می‌شود اما
۷ . قفسه کامل 30*95 در 3 طبقه : پایه و صفحه تشکیل شده که توسط پیچ مهره به یکدیگر وصل میشود. پایه وصفحه قفسه از رنگ کوره ای استاتیک استفاده شده است و بحث دیگر از سایز قفسه
۸ . قفسه کامل 40*95 در 3 طبقه : پایه و صفحه تشکیل شده که توسط پیچ مهره به یکدیگر وصل میشود. پایه وصفحه قفسه از رنگ کوره ای استاتیک استفاده شده است و بحث دیگر از سایز قفسه عمق قفسه های فلزی مشبک بوده
۹ . قفسه کامل 50*95 در 3 طبقه : پایه و صفحه تشکیل شده که توسط پیچ مهره به یکدیگر وصل میشود. پایه وصفحه قفسه از رنگ کوره ای استاتیک استفاده شده است و بحث دیگر از سایز قفسه عمق قفسه های فلزی مشبک بوده
۱۰ . قفسه کامل 50*95 در 4 طبقه : پایه و صفحه تشکیل شده که توسط پیچ مهره به یکدیگر وصل میشود. پایه وصفحه قفسه از رنگ کوره ای استاتیک استفاده شده است و بحث دیگر از سایز قفسه عمق قفسه های فلزی مشبک بوده
تمامی مطالب این وبسایت متعلق به shelf3000 می باشد .

سبد خرید