×

موضوع جستجو: قفسه اشپزخانه - ۳ مورد پیدا شد

۱ . قفسه استند فروشگاهی دقت پلاست عمق 40 : مدرن ترین قفسه با قیمت مناسب بوده وبا دارا بودن شیار روی سطح قفسه باعث چرخیدن هوا و غیر باکتری بودن اشاره کرد در این سبک قفسه شما میتوانید برای رستوران
۲ . قفسه فروشگاهی دقت پلاست عمق 30 : مدرن ترین قفسه با قیمت مناسب بوده وبا دارا بودن شیار روی سطح قفسه باعث چرخیدن هوا و غیر باکتری بودن اشاره کرد در این سبک قفسه شما میتوانید برای رستوران
۳ . قفسه استند فروشگاهی دقت پلاست عمق 60 : مدرن ترین قفسه با قیمت مناسب بوده وبا دارا بودن شیار روی سطح قفسه باعث چرخیدن هوا و غیر باکتری بودن اشاره کرد در این سبک قفسه شما میتوانید برای رستوران
تمامی مطالب این وبسایت متعلق به shelf3000 می باشد .

سبد خرید