×

موضوع جستجو: قفسه60*95 - ۱۱ مورد پیدا شد

۱ . قفسه کامل 60*95 در 3 طبقه : طول 95 عرض 60 ارتفاع 2 تعدادطبقات  3 تعدادپایه  4 تعدادپیچ و مهره 12 جهت نصب محصول بالا دتماس بگیرید. 09123000222   قفسه بندی پیچ مهره ای: این مدل از قفسه ها از قدیمی ترین و به صرفه ترین نوع قفسه با توجه به ساختار او است این قفسه فلزی که
۲ . ویترین ( پیشخوان) 2 متری 3 طبقه سفید : طول  2 متری عرض 50 سانتی متر ارتفاع 90 سانتی متر تعداد طبقات 3 محصول با پک کامل پیچ ومهره ارسال میگردد  
۳ . ویترین ( پیشخوان)2 متری 3 طبقه قرمز : طول  2متری عرض 50 سانتی متر ارتفاع 90 سانتی متر تعداد طبقات 3 محصول با پک کامل پیچ ومهره ارسال میگردد  
۴ . قفسه کامل 50*95 در 3 طبقه : طول  95 عرض  50 ارتفاع 2 تعداد طبقات  3 تعدادپایه  4 تعدادپیچ و مهره  12 جهت نصب محصول بالا تماس بگیرید. 09123000222   قفسه بندی پیچ مهره ای: این مدل از قفسه ها از قدیمی ترین و به صرفه ترین نوع قفسه با توجه به ساختار او است این قفسه
۵ . قفسه کامل 30*95 در 4 طبقه : طول 95 عرض 30 ارتفاع 2 تعداد طبقات 4 تعدادپایه 4 تعدادپیچ مهره 16 جهت نصب محصول بالا تماس بگیرید. 09123000222 قفسه بندی پیچ مهره ای: این مدل از قفسه ها از قدیمی ترین و به صرفه ترین نوع قفسه با توجه به ساختار او است این قفسه
۶ . قفسه کامل 40*95 در 4 طبقه : طول 95 عرض 40 ارتفاع 2 تعدادطبقات 4 تعدادپایه 4 تعدادپیچ مهره 16 جهت نصب محصول بالا تماس بگیرید. 09123000222 قفسه بندی پیچ مهره ای: این مدل از قفسه ها از قدیمی ترین و به صرفه ترین نوع قفسه با توجه به ساختار او است این قفسه فلزی که
۷ . قفسه کامل 50*95 در 4 طبقه : طول 95 عرض 50 ارتفاع 2 تعداد طبقات 4 تعداد پایه 4 تعداد پیچ مهره 16 جهت نصب محصول بالا تماس بگیرید. 09123000222 قفسه بندی پیچ مهره ای: این مدل از قفسه ها از قدیمی ترین و به صرفه ترین نوع قفسه با توجه به ساختار او
۸ . قفسه کامل 60*95 در 4 طبقه : طول 95 عرض 60 ارتفاع 2 تعداد طبقات 4 تعداد پایه 4 تعداد پیچ مهره 16 جهت نصب محصول بالا تماس بگیرید. 09123000222 قفسه بندی پیچ مهره ای: این مدل از قفسه ها از قدیمی ترین و به صرفه ترین نوع قفسه با توجه به ساختار او
۹ . قفسه کامل 30*95 در 5 طبقه : طول 95 عرض  30 ارتفاع 2 تعدادطبقات  5 تعداد پایه 4 تعدادپیچ و مهره 20 جهت نصب محصول بالا تماس بگیرید. 09123000222 قفسه بندی پیچ مهره ای: این مدل از قفسه ها از قدیمی ترین و به صرفه ترین نوع قفسه با توجه به ساختار او است
۱۰ . قفسه کامل 50*95 در 5 طبقه : طول 95 عرض 50 ارتفاع  2 تعدادطبقات  5 تعدادپایه  4 تعداد پیچ و مهره  20 جهت نصب محصول بالا تماس بگیرید. 09123000222 قفسه بندی پیچ مهره ای: این مدل از قفسه ها از قدیمی ترین و به صرفه ترین نوع قفسه با توجه به ساختار او است
تمامی مطالب این وبسایت متعلق به shelf3000 می باشد .

سبد خرید