×

موضوع جستجو: نردبان مخابراتی و اتش نشانیقفسه بندی بابایی - ۱ مورد پیدا شد

۱ . نردبان مخابراتی 3 متری 2 تیکه : : منظور از نردبان مخابراتی 3 متری دو تیکه یعنی دو تیکه 1.5 متری بوده که  به صورت هشتی 1.5 متر ارتفاع و به صورت یکسره تقریبا سه متر ارایه میشود  نردبان
تمامی مطالب این وبسایت متعلق به shelf3000 می باشد .

سبد خرید