×

موضوع جستجو: کفی30 - ۸ مورد پیدا شد

۱ . قاب راک 4.5 متری : قفسه قاب راک سنگین: رنگ کوره ای ضخامت 2 میل در ابعاد 2و 2/5و 3و 3/5و 4و 4/5و 5و5/5و 6 متری  
۲ . قاب راک 6 متری : قفسه قاب راک سنگین: رنگ کوره ای  ضخامت 2 میل در ابعاد 2 و2/5و3و3/5و3/5و4و 4/5و 5و 5/5و 6 متری
۳ . قاب ایزی راک 2.5 متری عمق 60 : قفسه قاب ایزی راک ی راک نیمه سنگین: رنگ کوره ای ضخامت 1/5 میل در ابعاد 2 متری و 2/5 متری و 3 متری قفسه ایزی راک جدیدترین نوع قفسه با تحمل بار
۴ . قاب ایزی راک 2.5 متری عمق 80 : قفسه قاب ایزی راک ی راک نیمه سنگین: در 2 عمق 60و80 در ارتفاع 2متری و 2/5 متری و 3 متری قفسه ایزی راک جدیدترین نوع قفسه با تحمل بار بالا و
۵ . قاب ایزی راک 3 متری عمق 80 : قفسه قاب ایزی راک ی راک نیمه سنگین: قاب ها در عمق 60 و 80 جنس اهن پروفیل ضخامت 1/5 متر رنگ کوره ای قفسه ایزی راک جدیدترین نوع قفسه با تحمل بار بالا
۶ . صفحه ایزی راک 50* cm 60 : قفسه کفی ایزی راک ی راک نیمه سنگین: ضد خش رنگ کوره ای ضخامت 1/25 زیر کفی دارای دو مقاومت قفسه ایزی راک جدیدترین نوع قفسه با تحمل بار بالا و نصب اسان
۷ . بازو ایزی راک 2 متری : قفسه بازوی ایزی راک ی راک نیمه سنگین: بازوهای ایزی راک ابعاد مختلفی دار: در ابعاد 1 متری 1/5 متری و 2 متری استقامت بار تا 500 کیلو قفسه ایزی راک جدیدترین نوع
۸ . بازو ایزی راک1.5 متری : بازو ایزی راک ی راک نیمه سنگین:  رنگ کوره ای ضخامت 1/5 میل تحمل بار 500 کیلو درابعاد 1 متری و 1/5 متری و 2 متری قفسه ایزی راک جدیدترین نوع قفسه با تحمل
تمامی مطالب این وبسایت متعلق به shelf3000 می باشد .

سبد خرید